Globálnym cieľom OPV je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti  SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Dôležité dokumenty:

Operačný program Vzdelávanie

Programový manuál – operačný program Vzdelávanie