[lang_sk]Globálnym cieľom OPV je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti  SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Dôležité dokumenty:

Operačný program Vzdelávanie

Programový manuál – operačný program Vzdelávanie[/lang_sk]

[lang_en]The global aim of OP Education is ensuring competitiveness of the Slovak Republic in the long run by adapting the system of education to the needs of a knowledge-based society.

Important document:

Operational Programme Education[/lang_en]