Globálnym cieľom je OP KaHR je zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Dôležité dokumenty:

OP konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Programový manuál – OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast