[lang_sk]Globálnym cieľom je OP KaHR je zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Dôležité dokumenty:

OP konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Programový manuál – OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast[/lang_sk]

[lang_en]The global objective of the OP CEG is to ensure growth of industry and services competitiveness.

Important document:

Operational Programme Competitiveness and Economic Growth[/lang_en]