Globálnym cieľom operačného programu je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky

Dôležité dokumenty:

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Programový manuál Informatizácia spoločnosti