[lang_sk]Globálnym cieľom operačného programu je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky

Dôležité dokumenty:

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Programový manuál Informatizácia spoločnosti[/lang_sk]

[lang_en]Global objective is to create an inclusive information society as a tool for development of a high-performance knowledge-based economy.

Important document:

Operational Programme Informatisation of Society[/lang_en]