Globálnym cieľom OPD je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy.

Dôležité dokumenty:

Operačný program Doprava

Programový manuál – operačný program Doprava