[lang_sk]Globálnym cieľom OPD je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy.

Dôležité dokumenty:

Operačný program Doprava

Programový manuál – operačný program Doprava[/lang_sk]

[lang_en]The global aim of OPT is the support of the sustainable mobility through the development of transport infrastructure and the development of public passenger transport.

Important document:

Operational Programme Transport

annex1 – Operational Programme Transport[/lang_en]