Globálnym cieľom OP BK je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život.

Dôležité dokumenty:

Operačný program Bratislavský kraj

Programový manuál – Operačný program Bratislavský kraj