[lang_sk]Globálnym cieľom OP BK je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život.

Dôležité dokumenty:

Operačný program Bratislavský kraj

Programový manuál – Operačný program Bratislavský kraj [/lang_sk]

[lang_en]The global objective of OP BR is growth of employment, decrease of unemployment, social inclusion and capacity building.

Important document:

Operational programme Bratislava region [/lang_en]