Národný strategický plán rozvoja vidieka (PRV) joves pre programovacie obdobie 2007 – wholesale nba jerseys 2013 je program realizovaný prostredníctvom 4 osí zameraných na pour zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a wholesale nba jerseys lesného hospodárstva, wholesale nfl jerseys ochranu a zlepšenie kvality životného Rybné prostredia, diverzifikáciu, či zvyšovanie kvality života Simmons na Heroic vidieku.

Dôležité dokumenty:

Aktuálnu verziu súvisiacich dokumentu PRV nájdete na: http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=32&navID2=32&sID=26&id=1977